People

Peggy Abercamles’s biography, net worth, fact, career, awards and life story

Intro Gwrach neu ‘wraig hysbys’ chwedlonol o Gilycwm ger Llanymddyfri
Is Witchcraft 
From United Kingdom 
Gender female
Birth Llandovery, United Kingdom

Gwrach neu ‘wraig hysbys’ chwedlonol oedd Peggy Abercamles (neu Abergamlais) ac roedd yn byw yn ardal ardal Cilycwm ger Llanymddyfri.

Roedd Peggy Abercamles yn wrach o ardal Cil-y-cwm ger Llanymddyfri. Yn ôl y chwedl, roedd hi a’i brawd Wil yn aml yn cael eu gweld yn rhedeg o gwmpas yn y nos ar ffurf sgwarnogod.The Best Online Novels

Yn ôl un person o Flaennos (?), roedd Peggy, weithiau, yn ei chael hi’n anodd i reoli’r ysbrydion roedd wedi ei galw, ac un tro fe’i gwelodd yng nghanol cae, o fewn cylch amddiffynol, gyda chwip yn ei llaw! www.gutenberg.org.

Table of Contents

Abergamlais

Mae Abergamlais (LD3 8EY) yn adeilad hynafol sydd wedi bod yn nhelu’r ‘Williams’ ers canrifoedd. Cyn i’r teulu ddefnyddio’r cyfenw Williams, yng nghyfnod Harri VIII, enw’r teulu oedd Bullen a Boulogne cyn hynny. Rhoddwyd y tiroedd i Syr Thomas de Boulogne o Ffrainc gan iddo ymladd gyda Wiliam I, brenin Lloegr (Gwilym y Gorchfygwr). Mae’r teulu’n berchen y tir a’r plasdy ers hynny. Enw’r perchenogion yn 2019 oedd Anthony ac Andrea Williams.

Cyfeiriadau

  • Ceir ei llun a’i hanes, gan Efa Lois, ar Twitter.